Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1134
1001 Vodná nádrž Petrova Ves CHA 348 036 1996 ŠOPSR - CHKO Záhorie Okresný úrad životného prostredia v Senici
476 Vodopád Bystrého potoka NPP 0 1982 ŠOPSR - CHKO Poľana Okresný národný výbor vo Zvolene
477 Vojtovský prameň PP 13 1973 ŠOPSR - CHKO Kysuce Okresný národný výbor v Čadci
783 Volavčia kolónia CHA 22 304 1992 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Okresný úrad životného prostredia v Lučenci
712 Vozárska NPR 766 300 1966 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
189 Vozokánsky luh PR 110 500 1953 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia SR
478 Vrbické pleso NPP 7 300 1975 ŠOPSR - NAPANT Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
823 Vrbina PR 344 895 1993 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia SR
849 Vrchslatina PR 180 500 1993 ŠOPSR - CHKO Poľana Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
480 Vršatské bradlá PR 823 900 1970 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
481 Vršatské hradné bralo PR 120 500 1986 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
190 Vŕšok PR 14 525 1965 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Komisia SNR pre školstvo a kultúru
786 Všivavec CHA 341 109 1992 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trnave
483 Vtáčnik NPR 2 456 200 1950 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
485 Vychylovské prahy PP 3 829 1973 ŠOPSR - CHKO Kysuce Okresný národný výbor v Čadci