Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
186 Veľký vrch PR 476 132 1967 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Komisia SNR pre kultúru a informacie
473 Veporské skalky PP 52 200 1981 ŠOPSR - CHKO Poľana Okresný národný výbor v Banskej Bystrici
187 Veterník PR 184 586 1983 ŠOPSR - CHKO Záhorie Ministerstvo kultúry SSR
1254 Vihorlatský prales PR 21 605 440 2020 ŠOPSR - CHKO Vihorlat vláda SR
709 Vinianska stráň PR 282 400 1984 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
710 Viniansky hradný vrch PR 519 500 1984 ŠOPSR - CHKO Vihorlat Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1252 Vinište CHA 57 885 2020 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Vláda SR
1062 Vinohrady CHA 357 860 1999 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Krajský úrad v Banskej Bystrici
900 Visiace skaly PP 9 600 1994 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Okresny urad zivotneho prostredia v Trnave
1132 Vlčia PR 212 400 2004 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Krajský úrad životného prostredia v Prešove
475 Vlčia skala PP 14 900 1952 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Povereníctvo ŠVaU, Ministerstvo kultúry SSR
188 Vlčianske mŕtve rameno PP 82 394 1983 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
892 Vlčkovský háj CHA 613 600 1994 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia Trnava
1091 Vodná nádrž Gemerský Jablonec PR 320 290 2000 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Krajský úrad v Banskej Bystrici
1001 Vodná nádrž Petrova Ves CHA 348 036 1996 ŠOPSR - CHKO Záhorie Okresný úrad životného prostredia v Senici