Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
191 Vysoká PR 805 300 1988 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
869 Vysoký vrch PR 365 000 1993 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
487 Vyšehrad NPR 486 500 1973 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
115 Vyvieračka pod Bachárkou PP 0 1982 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1069 Zaboda PP 207 200 1999 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Krajský úrad v Banskej Bystrici
713 Zádielska tiesňava NPR 2 147 300 1954 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
383 Zadná Poľana NPR 8 554 941 1953 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
1189 Záhrada CHA 200 256 2010 ŠOPSR - CHKO Ponitrie -
192 Záhradská PR 87 323 1984 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR, vláda SR
488 Zajačkova lúka PR 39 848 1979 ŠOPSR - CHKO Kysuce Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
193 Zamarovské jamy PR 64 890 1984 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1238 Zámocký park v Hlohovci OcCHU 334 186 2017 Obec Mesto Hlohovec
714 Zámutovská jelšina PR 6 600 1981 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
715 Zámutovské skaly PR 306 700 1980 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
792 Zapikan PP 10 000 1993 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Okresný úrad pre životné prostredie vo Vranove nad Topľou