Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
1240 Zlá diera PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, Okresný úrad Prešov
724 Zlatá brázda PP 16 160 1990 ŠOPSR - NP Slovenský raj Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
824 Zlatá studnička PR 733 100 1993 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo životného prostredia SR
489 Zlatnianske skalky PR 306 700 1981 ŠOPSR - NP Muránska planina Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
185 Zlatniansky luh PR 91 400 1974 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry SSR
850 Zlatnica NPR 1 540 600 1993 ŠOPSR - NP Muránska planina Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1105 Zlepencová terasa PP 12 076 2001 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Krajský úrad v Nitre
1101 Zliechovský močiar PP 28 038 2001 ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy Krajský úrad v Trenčíne
196 Zoborská lesostep NPR 230 800 1952 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry SSR
1086 Zolniansky lahar PP 3 242 2000 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
872 Zrubárka PP 132 500 1993 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
1008 Zvonivá jama NPP 0 1996 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
490 Žakýlske pleso PP 63 800 1986 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom
896 Žalostiná PP 21 199 1994 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
902 Žarnovica CHA 18 507 1994 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Okresný úrad životného prostredia v Martine