Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
990 Želiezovský park CHA 132 725 1984 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Leviciach
1168 Žernovská jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
198 Žibrica PR 686 053 1954 ŠOPSR - CHKO Ponitrie MŽP SR, Krajský úrad ŽP Nitra
199 Žihľavník PR 1 301 800 1967 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Komisia SNR pre kultúru a informácie
725 Žipovské mŕtve rameno PP 22 724 1990 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Okresný národný výbor vo Vranove nad Topľou
200 Žitavský luh PR 746 884 1980 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry SSR
992 Žitavský park CHA 44 900 1982 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Nitre
825 Žrebíky PR 1 112 600 1993 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia SR