Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1140 Burda PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
80 Burdov NPR 3 641 400 1966 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Komisia SNR pre školstvo a kultúru
18 Bystré jazierko PP 20 000 1973 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
232 Bystrianska jaskyňa NPP 0 1968 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Komisia SNR pre KaI, MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v B. Bystrici
852 Bzaná PR 154 600 1993 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1042 Cerinský potok CHA 62 787 1997 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Krajsky urad v Banskej Bystrici
1054 Cetuna PP 2 869 1999 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
274 Chleb NPR 4 128 700 1967 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry SSR
562 Chlmecká skalka PR 11 008 1988 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1107 Chmúra CHA 4 087 2001 ŠOPSR - CHKO Kysuce Krajský úrad v Žiline
275 Choč NPR 14 280 500 1982 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry SSR
1130 Chorvátske rameno CHA 98 463 2003 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Krajský úrad v Bratislave
52 Chotínske piesky PR 70 230 1953 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
53 Chríb PR 158 900 1988 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
882 Chropovská strž PP 476 631 1993 ŠOPSR - CHKO Záhorie Okresný úrad životného prostredia v Senici