Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1 Alúvium Paríža CHA 1 030 941 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Nových Zámkoch
2 Abrod NPR 920 000 1964 ŠOPSR - CHKO Záhorie Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
3 Apálsky ostrov NPR 859 746 1954 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Povereníctvo kultúry, Krajský úrad v Nitre
4 Arborétum Mlyňany CHA 611 479 1951 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Povereníctvo školstva, vied a umení
5 Bábske jazierko PP 35 201 1973 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
6 Bajdeľ CHA 86 800 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
7 Beckovské hradné bralo PP 14 504 1963 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Školská a kultúrna komisia Okr. národného výboru v Trenčíne
9 Bezodné PR 34 600 1964 ŠOPSR - CHKO Záhorie Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
10 Bindárka PR 89 829 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
11 Bíňanský sprašový profil PP 3 600 1984 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Nových Zámkoch
12 Bokrošské slanisko PR 140 600 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
13 Bolehlav PR 935 700 1988 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
14 Borotová PP 14 800 1988 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
15 Bradlo NPR 976 700 1988 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
16 Brehové porasty Dubovej PP 0 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne