Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1102 Moľvy CHA 85 260 2001 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad v Nitre
1141 Brezinky CHA 86 910 2007 ŠOPSR - NAPANT Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1153 Kopec CHA 37 640 2008 ŠOPSR - NAPANT Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1174 Konopiská CHA 75 153 2009 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy KÚŽP v Trnave
1097 Jarovská bažantnica CHA 782 579 2001 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Krajský úrad v Bratislave
1098 Lesné diely CHA 5 250 2001 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Krajský úrad v Bratislave
1099 Hate CHA 5 793 2000 ŠOPSR - NP Malá Fatra Krajský úrad v Žiline
1156 Suchá dolina CHA 31 150 2008 ŠOPSR - NAPANT Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1075 Jazerinky CHA 68 825 2000 ŠOPSR - CHKO Záhorie Krajský úrad v Bratislave
950 Levický park CHA 17 277 1984 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Leviciach
963 Svätopeterský park CHA 51 602 1981 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Komárne
1193 Rudava CHA 19 586 600 2010 ŠOPSR - CHKO Záhorie KÚŽP v Bratislave
1196 Oborínske jamy CHA 84 300 2011 ŠOPSR - CHKO Latorica Krajský úrad životného prostredia Košice
1198 Slaná CHA 352 310 2011 ŠOPSR - NP Slovenský kras Krajský úrad životného prostredia Košice
1200 Lúky pod Ukorovou CHA 121 300 2011 ŠOPSR - NP Muránska planina Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici