Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1102
1013 Klokoč PR 215 900 1996 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Krajský úrad v Trnave
721 Zemplínska jelšina PR 514 000 1981 ŠOPSR - CHKO Latorica Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
818 Šmolzie PR 455 900 1993 ŠOPSR - CHKO Záhorie Ministerstvo zivotneho prostredia SR
820 Švibov PR 34 200 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo životného prostredia SR
704 Veľké osturnianske jazero PR 488 100 1984 ŠOPSR - PIENAP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
653 Primovské skaly PR 76 081 1982 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
557 Grúnik PR 46 000 1982 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
565 Jarčiská PR 4 540 1982 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
622 Palanta PR 869 300 1966 ŠOPSR - NP Slovenský kras SNR, Ministerstvo životného prostredia SR
1088 Steblová skala PR 373 700 2000 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Krajský úrad v Banskej Bystrici
1089 Dedinská hora PR 117 980 2000 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Krajsky urad v Banskej Bystrici
729 Blatá PR 377 000 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
730 Bor PR 1 336 100 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
666 Ruské PR 14 614 1988 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1015 Čierna skala PR 297 100 1996 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Krajský úrad v Trnave