Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
94 Lošonský háj PR 242 600 1984 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
731 Bôrik PR 207 400 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
732 Čikovská PR 62 000 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
1031 Ťahan PR 3 091 059 1997 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Krajský úrad v Banskej Bystrici
871 Zemné hradisko PR 559 460 1993 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1065 Štrosy PR 947 900 1999 ŠOPSR - NAPANT Krajský úrad v Banskej Bystrici
429 Rojkovské rašelinisko PR 28 807 1950 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Povereníctvo ŠVaU, Ministerstvo životného prostredia SR
589 Kráľova studňa PR 112 137 1982 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1027 Habáňovo PR 33 533 1997 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
114 Nové pole PR 67 738 1983 ŠOPSR - CHKO Záhorie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
187 Veterník PR 184 586 1983 ŠOPSR - CHKO Záhorie Ministerstvo kultúry SSR
33 Dobrotínske skaly PR 43 900 1980 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
842 Pokoradzské jazierka PR 644 300 1993 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Ministerstvo životného prostredia SR, vláda SR
814 Ostrý vrch PR 126 800 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1117 Kratina PR 101 500 2002 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad v Nitre