Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
825 Žrebíky PR 1 112 600 1993 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia SR
992 Žitavský park CHA 44 900 1982 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Nitre
200 Žitavský luh PR 746 884 1980 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry SSR
725 Žipovské mŕtve rameno PP 22 724 1990 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Okresný národný výbor vo Vranove nad Topľou
199 Žihľavník PR 1 301 800 1967 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Komisia SNR pre kultúru a informácie
198 Žibrica PR 686 053 1954 ŠOPSR - CHKO Ponitrie MŽP SR, Krajský úrad ŽP Nitra
1168 Žernovská jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
990 Želiezovský park CHA 132 725 1984 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Leviciach
902 Žarnovica CHA 18 507 1994 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Okresný úrad životného prostredia v Martine
896 Žalostiná PP 21 199 1994 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
490 Žakýlske pleso PP 63 800 1986 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom
1008 Zvonivá jama NPP 0 1996 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
872 Zrubárka PP 132 500 1993 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
1086 Zolniansky lahar PP 3 242 2000 ŠOPSR - CHKO Poľana Krajský úrad v Banskej Bystrici
196 Zoborská lesostep NPR 230 800 1952 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry SSR