Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
389 Príboj NPR 109 600 1895 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
385 Ponická dúbrava NPR 133 400 1895 ŠOPSR - CHKO Poľana Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
439 Szabóova skala PR 118 900 1907 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
687 Stužica NPR 7 614 900 1908 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
205 Badínsky prales NPR 300 300 1913 ŠOPSR - CHKO Poľana MP v Budapešti, MK SSR, MŽP SR, Kraj. úrad v Ban. Bystrici
241 Dobročský prales NPR 1 038 500 1913 ŠOPSR - CHKO Poľana Ministerstvo životného prostredia SR
297 Kamenné more PR 133 000 1923 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR
522 Dranec PR 342 200 1925 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
571 Jasovská jaskyňa NPP 0 1925 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach
523 Dreveník NPR 1 018 186 1925 ŠOPSR - NP Slovenský raj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
317 Kotlový žľab NPR 707 700 1926 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry SSR
298 Kašivárová NPR 498 000 1926 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR
718 Zborovský hradný vrch PR 255 100 1926 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
127 Patianska cerina NPR 265 000 1927 ŠOPSR - CHKO Ponitrie ŠPÚ v Prahe, Povereníctvo ŠVU, Ministerstvo kultúry SSR
280 Jánska dolina NPR 16 965 300 1928 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry SSR