Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
1315 Pralesy Slovenska-Kútik PR 116 028 2021 ŠOPSR - CHKO Poľana vláda SR
1269 Hradná dolina CHA 143 264 2021 ŠOPSR - CHKO Ponitrie vláda SR
1277 Veľký Bukovec PR 9 739 761 2021 ŠOPSR - NP Poloniny vláda SR
1317 Pralesy Slovenska-Magura PR 94 906 2021 ŠOPSR - NP Malá Fatra vláda SR
1318 Pralesy Slovenska-Magurka PR 100 109 2021 ŠOPSR - NP Veľká Fatra vláda SR
1319 Pralesy Slovenska-Malá Smrekovica PR 725 035 2021 ŠOPSR - NP Veľká Fatra vláda SR
1320 Pralesy Slovenska-Marocká hoľa PR 664 859 2021 ŠOPSR - regionálna správa Prešov vláda SR
1316 Pralesy Slovenska-Maďarovo PR 386 831 2021 ŠOPSR - NP Veľká Fatra vláda SR
1321 Pralesy Slovenska-Martalúzka PR 201 929 2021 ŠOPSR - NAPANT vláda SR
1322 Pralesy Slovenska-Múr PR 179 992 2021 ŠOPSR - CHKO Vihorlat vláda SR
1323 Pralesy Slovenska-Nemecká PR 340 078 2021 ŠOPSR - TANAP vláda SR
1324 Pralesy Slovenska-Obrštín PR 1 049 506 2021 ŠOPSR - NAPANT vláda SR
1325 Pralesy Slovenska-Ostredok PR 271 566 2021 ŠOPSR - NP Veľká Fatra vláda SR
1326 Pralesy Slovenska-Poľana PR 412 549 2021 ŠOPSR - CHKO Poľana vláda SR
1327 Pralesy Slovenska-Príslop PR 181 514 2021 ŠOPSR - NAPANT vláda SR