Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1102
1264 Široká CHA 2 035 700 2021 ŠOPSR - CHKO Záhorie vláda SR
1268 Trenčiansky luh OcCHU 134 700 2021 - Mesto Trenčín - MsZ
1261 Oborínsky luh PR 1 548 500 2021 ŠOPSR - CHKO Latorica vláda SR
1262 Devínske jazero CHA 12 688 990 2021 ŠOPSR - CHKO Záhorie vláda SR
1265 Čachtické Karpaty CHA 7 035 098 2021 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty vláda SR
1263 Ostrovné lúčky CHA 6 743 900 2021 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR
1118 Nesvadské piesky CHA 353 160 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Vláda SR
1254 Vihorlatský prales PR 21 605 440 2020 ŠOPSR - CHKO Vihorlat vláda SR
1252 Vinište CHA 57 885 2020 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Vláda SR
1260 Panské lúky CHA 688 100 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR
1255 Lido OcCHU 82 000 2020 Obec Mesto Piešťany
1259 Čenkov CHA 2 548 700 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR
1253 Rydošová PR 883 470 2020 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty vláda SR
1257 Síky CHA 401 153 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR
1258 Kamenínske slaniská CHA 1 194 971 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR