Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1238 Zámocký park v Hlohovci OcCHU 334 186 2017 Obec Mesto Hlohovec
1250 Sad SNP OcCHU 19 349 2020 Obec Mesto Žilina
1255 Lido OcCHU 82 000 2020 Obec Mesto Piešťany
1247 Obecné chránené územie obce Dolná Streda OcCHU 2017 Obec Obec Dolná Streda
1237 Barania zem OcCHU 8 153 2016 Obec Obecné zatupiteľstvo obce Moravany nad Váhom
1245 Obecné chránené územie Mesta Veľký Šariš OcCHU 195 580 2016 Obec Mesto Veľký Šariš
1246 Dedovec OcCHU 920 908 2017 Obec Mesto Sliač
1239 Ostriež OcCHU 201 800 2017 Obec Mesto Brezová pod Bradlom
141 Prepadlisko PR 78 295 1986 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
16 Brehové porasty Dubovej PP 0 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
480 Vršatské bradlá PR 823 900 1970 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
880 Dračia studňa PP 75 800 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresny urad zivotneho prostredia v Povazskej Bystrici
881 Krivoklátske lúky PP 43 297 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostriedia v Považskej Bystrici
775 Chvojnica PP 316 515 1991 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
885 Petrová PP 29 100 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne