Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
1266 Kysacká jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, Okresný úrad Košice
1236 Čársky les OcCHU 402 908 2016 - obec Čáry
1235 Rička OcCHU 3 504 952 2015 - Obec Kamienka
1268 Trenčiansky luh OcCHU 134 700 2021 - Mesto Trenčín - MsZ
744 Mengusovská dolina NPR 16 129 600 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
745 Mlynická dolina NPR 7 042 900 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
760 Uhlištiatka NPR 3 855 100 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
763 Brezina PR 11 600 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
764 Rašelinisko PR 3 200 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
765 Slavkovský jarok PR 24 800 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
734 Fľak PR 379 300 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
735 Furkotská dolina NPR 8 424 300 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
532 Gánovské travertíny NPP 20 276 1972 ŠOPSR - TANAP Okresný národný výbor v Poprade
554 Hranovnická dubina NPR 664 900 1966 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
653 Primovské skaly PR 76 081 1982 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky