Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1219 Jelenecká jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Banskej Bystrici
1527 Podbanište NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1747 Jaskyňa zlomísk NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1780 Starý hrad NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1157 Šarkanova diera PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň -
1154 Čertova pec PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, Krajský úrad životného prostredia Nitra
1797 Štefanová NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1805 Bobačka NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR
1155 Svoradova jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, Krajský úrad životného prostredia Nitra
1169 Veľká pec PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP Trnava
1170 Veľká dolnosokolská jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP Trnava
1171 Malá dolnosokolská jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP Trnava
1173 Chvalovská jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Banskej Bystrici
1172 Ponická jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1146 Netopieria jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Krajský úrad životného prostredia v B. Bystrici