Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
1247 Obecné chránené územie obce Dolná Streda OcCHU 2017 Obec Obec Dolná Streda
759 Tichá dolina NPR 59 666 400 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
727 Belianske Tatry NPR 54 076 500 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
728 Bielovodská dolina NPR 37 121 400 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
742 Kôprová dolina NPR 32 209 200 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
453 Tlstá NPR 30 660 400 1981 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1024 Skalka NPR 26 598 100 1997 ŠOPSR - NAPANT Krajsky úrad v Banskej Bystrici, Ministerstvo ŽP SR
739 Javorová dolina NPR 22 508 900 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
756 Studené doliny NPR 22 224 100 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
1254 Vihorlatský prales PR 21 605 440 2020 ŠOPSR - CHKO Vihorlat vláda SR
246 Ďumbier NPR 20 437 600 1973 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
1193 Rudava CHA 19 586 600 2010 ŠOPSR - CHKO Záhorie KÚŽP v Bratislave
280 Jánska dolina NPR 16 965 300 1928 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
733 Dolina Bielej vody NPR 16 611 100 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
744 Mengusovská dolina NPR 16 129 600 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie