Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
705 Veľký Milič NPR 678 100 1967 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
118 Omšenská Baba PR 361 169 1967 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
42 Hájnica PR 22 283 1967 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
703 Veľké jazero PR 80 425 1967 ŠOPSR - CHKO Latorica Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
689 Šarišský hradný vrch NPR 1 457 400 1964 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
717 Zbojnícky zámok PR 80 000 1964 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
27 Číčovské mŕtve rameno NPR 798 715 1964 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
9 Bezodné PR 34 600 1964 ŠOPSR - CHKO Záhorie Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
712 Vozárska NPR 766 300 1966 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
2 Abrod NPR 920 000 1964 ŠOPSR - CHKO Záhorie Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
698 Turniansky hradný vrch NPR 137 900 1964 ŠOPSR - NP Slovenský kras Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
26 Červený rybník NPR 1 189 100 1966 ŠOPSR - CHKO Záhorie Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
691 Tajba NPR 273 600 1966 ŠOPSR - CHKO Latorica Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
232 Bystrianska jaskyňa NPP 0 1968 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Komisia SNR pre KaI, MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v B. Bystrici
186 Veľký vrch PR 476 132 1967 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Komisia SNR pre kultúru a informacie