Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1163
330 Kysucká brána PP 6 120 1973 ŠOPSR - NP Malá Fatra -
1157 Šarkanova diera PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň -
1189 Záhrada CHA 200 256 2010 ŠOPSR - CHKO Ponitrie -
1180 Mažarná PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň -
1300 Pralesy Slovenska-Horná skala PR 394 663 2021 ŠOPSR - CHKO Poľana Vláda SR
1294 Pralesy Slovenska-Domková PR 1 019 199 2021 ŠOPSR - NP Slovenský raj Vláda SR
1302 Pralesy Slovenska-Chmelinec PR 3 169 595 2021 ŠOPSR - NAPANT Vláda SR
1285 Pralesy Slovenska-Busov PR 280 754 2021 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Vláda SR
1118 Nesvadské piesky CHA 353 160 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Vláda SR
1286 Pralesy Slovenska-Bútľavka PR 1 910 533 2021 ŠOPSR - CHKO Poľana Vláda SR
1252 Vinište CHA 57 885 2020 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Vláda SR
1293 Pralesy Slovenska-Dolný chlm PR 815 851 2021 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Vláda SR
1251 Bradlo CHA 0 2020 ŠOPSR - NP Muránska planina Vláda SR
1289 Pralesy Slovenska-Čierna hora PR 90 579 2021 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Vláda SR
1295 Pralesy Slovenska-Drastvica PR 2 104 296 2021 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Vláda SR